* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоНа фокусАрхив - "На фокус"На фокус - 2005 г.

Парламентарни избори 2005

Уважаеми читатели,

 

Центърът за изследвания и политики за жените открива една нова рубрика “Избори 2005”, свързана с равнопоставеността на половете във взимането на решения и участието на жените в политиката.

 

“Неравенство между мъжете и жените при споделянето на властта и вземането на решения на всички равнища” е една от основните проблемни области, които са обект на загриженост от страна на международната общност, декларирани в редица документи на ООН, Европейския съюз и други международни организации и институции.

 

Във връзка с това направихме едно кратко проучване доколко в  кандидат-депутатските листи, представени от политическите партии и коалиции, участнички в предстоящите парламентарни избори, е спазен принципът на равнопоставеност на двата пола.  Интересът и към този въпрос е продиктуван не на последно място и от декларираните от тях в месеците преди изборите намерения да включат 30% или дори 40% жени в листите си на предстоящите парламентарни избори.

 

Таблиците в рубриката "Избори 2005" свидетелстват доколко намеренията са били осъществени.

 

    

Из Декларацията на ООН, приета на Четвъртата световна конференция за жените (Пекин, 1995)

 

13. Овластяването на жените и тяхното пълноценно участие на основата на равенството във всички сфери на обществото, включително участие в процеса на вземане на решения и достъп до властта, са от основно значение за постигането на равенство, развитие и мир.

 

Из Платформата за действие, приета на Четвъртата световна конференция за жените (Пекин, 1995)

 

41. Напредъкът на жените и постигането на равенство между жените и мъжете е въпрос на човешки права, условие за социална справедливост. Той не бива да се разглежда изолирано като “женски въпрос”. Това е  единственият начин за изграждане на устойчиво, справедливо и развито общество. Овластяването на жените и равенството между жените и мъжете са предпоставки за постигане на политическа, социална, икономическа, културна сигурност и такава на околната среда сред всички народи.

162. Всеобщата Декларация за правата на човека гласи, че всеки има право да участва в правителството на неговата/нейната страна. Овластяването и автономността на жените и подобряването на социалното, икономическото и политическото им положение е от съществено значение за постигането на прозрачно и отговорно управление, администрация и устойчиво развитие във всички области на живота. Отношенията във властта, които пречат на жените да постигнат пълноценен живот, съществуват на много равнища в обществото, от най-личните до висшите обществени. Постигането на целта за равно участие на жените и мъжете във вземането на решения ще осигури баланс, отразяващ по-точно състава на обществото и необходим за укрепване на демокрацията и насърчаването на нейното правилно функциониране. Равенството във вземането на политически решения е функционален механизъм, без който е малко вероятно осъществяването на реално интегриране на измерението на равенството в изработването на политиката на управление. В това отношение равното участие на жените в политическия живот играе централна роля за общия прогрес и напредък на жените. Равното участие на жените във вземането на решения е не само изискване за същинска справедливост и демокрация, но може да бъде разгледано и като необходимо условие за вземане под внимание на интересите на жените. Целите на равенството, развитието и мира не могат да бъдат осъществени без активното участие на жени и включването на женската перспектива на всички равнища на вземането на решения.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Архив - "На фокус"
На фокус - 2010 г.
На фокус - 2009 г.
На фокус - 2008 г.
На фокус - 2007 г.
На фокус - 2006 г.
На фокус - 2005 г.
На фокус - 2004 г.

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА