* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоНа фокус

Жените и мъжете в органите, вземащи решения, 2007 г. Анализ на състоянието и тенденциите
(ГД "Заетост, социални дейности и равни възможности")

Резюме на доклада на Европейската комисия, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности", 17 януари 2008 г.

След като отмина 2007 година - Европейската година на равните възможности за всички и 50-тата годишнина на политиката за равнопоставеност на половете - Европейската комисия има удоволствието да представи доклада „Жените и мъжете в органите, вземащи решения, 2007. Анализ на състоянието и тенденциите".

През 2006 г. Пътната карта за равенството между жените и мъжете идентифицира шест приоритетни области за действие в ЕС по отношение на равнопоставеността на половете за петгодишен период до 2010 г. Наред с активните мерки в тази политика, една от дейностите за изпълнение от Комисията бе подкрепата за повишаване на информираността по въпросите на равенството в процеса на вземане на решения и насърчаването на изследвания на базата на сравними европейски данни.

Докладът представя фактите и данните в трите основни области на вземането на решения: политика, икономика и публични услуги. Данните за 2007 г. са събрани през четвъртото тримесечие на годината, но не винаги отразяват последните промени в състава на служителите. Някои от рубриките са:

Целия текст на резюмето


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА