* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоНа фокус

На 11 октомври отбелязвамe Международният ден на момичетата
(ООН)
 
На 19 декември 2011 г. Генералната Асамблея на ООН прие Резолюция 66/170, с която обяви 11 октомври за Международен ден на момичетата, посветен на правата на момичетата и преодоляването на предизвикателствата, които те срещат по света. През 2013 година този ден ще бъде отбелязан за втори пореден път като фокусът на тазгодишната кампания е "Иновативност в образованието за момичета".

Признавайки нуждата от свежа и креативна перспектива на усилията за подобряване на образованеито за момичета, през 2013 година ООН отбелязва ролята на новите технологии, но също така и значението на иновативните партньорства, политики и начини на използване на ресурси, мобилизиране на общности и анагажирането на младите хора в тези усилия.

Всички агенции на ООН, страните членки, гражданските организации и партньорите от частния сектор имат потенциални възможности и инструменти за иновации, които да развиват в полза на и съвместно с момичетата с цел подобряване на тяхното образование. Някои примерите за такива стъпки са:

  • Подобряване на частните и държавни транспортни средства, с които момичетата се придвижват от дома до училище;
  • Предлагане на курсове, свързани с наука и технологии, насочени специално към момичетата в училищата и университетите и момичетата, които са включени в програмите за професионално образование;
  • Разработване и прилагане на програми за менторство в бизнеса, които да подпомагат момичетата да развиват лидерски умения и да улесняват прехода им от образователната към работната среда;
  • Преглед на образователните програми и включване на послания, които да обръщат внимание на нарушаване на правата на момичетата в случаи на насиле, основано на пола и ранните бракове, както и на тяхното сексуално и репродуктивно здраве и стереотипите за ролите на половете;
  • Развитие на технологии за мобилно преподаване и учене, чрез които да могат да бъдат достигнати момичетата в отдалечени и труднодостъпни райони.

 
  Назад Горе За печат Запази като PDF

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА