* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоЗа нас

За нас
(cwsp)
Нашата визитка

Фондация "Център за изследвания и политики за жените" е създадена през 2003 година като неправителствена организация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел с Решение на Софийски градски съд от 30 юни 2003 година (фирмено дело № 5893/2003 г., данъчен номер 1223126630, БУЛСТАТ 131107154) и е регистрирана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20031223056.  

Центърът за изследвания и политики за жените (ЦИПЖ) е наследник на Програма "Проблеми на жените" на Институт "Отворено общество", София. За своето съществуване от 1997 до 2002 година (виж повече) Програмата изгради успешни механизми за координиране, информиране и работа в мрежа с НПО, ангажирани с проблемите на жените в страната, както и капацитет за предоставяне на експертиза в полето на проблематиката, свързана с равнопоставеността на половете, което даде възможност тя да се отдели като самостоятелна и независима неправителствена организация.

ЦИПЖ продължава и разширява работата по равнопоставеността на половете, като постоянно повишава своята експертиза чрез дейности и в нови области. Организацията осъществява редица собствени или съвместни проекти и инициативи със сродни организации в страната и чужбина.

На национално равнище ЦИПЖ е член на консултативните органи към изпълнителната власт по проблемите на равнопоставеността на половете:

  • Консултативна комисия за равните възможности на жените и мъжете и на неравнопоставените групи на пазара на труда към Министъра на труда и социалната политика - от 2003 г.;
  • Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерски съвет, където представлява 21 български НПО и мрежи - от 2006 г.

ЦИПЖ членува и в редица международни мрежи:

 

 

 

 

Институционален партньор за България в Мрежова женска програма на  Институт "Отворено общество", Ню Йорк от 1997 г.

Българско женско лоби (българската платформа към Европейското женско лоби) - от 2003 г.

 

 

Международна мрежа за политики по равнопоставеност на половете (IGPN) - от 2005 г.

 

 

 

 

Европейска мрежа на женски ресурсни центрове (WINNET) - от 2006 г.

 

 

 

Член-кореспондент на COFACE - от 2007 г.

 

          Българска платформа за  международно развитие - основател и член от 2008 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Съдържание
Нашата визитка
Мисия, цели, приоритети
Екип
Донори
История

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА